COVID-19 har skræmt mange mennesker verden over, og frygt og angst har tæret på manges humør og energi. Men det kan akupunktur og/eller TFT ændre på. Behandlingen kan give dig ro i kroppen, og det er almindeligt, at det sker en afslappelse i dit system, allerede mens du er i klinikken.

I skrivende stund, er det ikke blevet offentliggjort hvem, der er mest udsat for alvorlig sygdom i forbindelse med coronavirus udover de ældre. Det tør myndighederne desværre ikke, da dette vil ændre det sundhedsvæsen, som vi kender i dag.

Ældre, som får blodtryksmedicin med ACE-hæmmere er særligt udsatte for alvorlig sygdom. Ny viden viser nemlig, at blodtryksænkende medicin med ACE-hæmmere (dem der ender på ”pril”) øger mængden af ACE2 receptorer, som COVID-19 binder sig til. Det giver forøget slimmængde, infektionsrisiko og åndenød. På indlægssedlen kan man samtidig læse, at en bivirkning ved Ramipril, som er et almindeligt blodtryksænkende præparat, er, at der er en “øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer”. Blandt de mest almindelige bivirkninger står der “åndenød” og “luftvejsinfektion”.