METAsundhed – en genvej til helbredelse

METAsundhed er et redskab, der på en hurtig måde kan finde ind til årsagen til sygdom. Når vi får fysiske symptomer, er det som regel i forbindelse med følelsesmæssige traumer, at de opstår. METAsundhed giver dig simpelthen svaret på, hvorfor du er blevet syg. Alt efter hvornår det er opstået, hvilket organvæv der er involveret, samt hvor på kroppen de fysiske symptomer sidder, så fortæller din krop hvorfor du er blevet syg. En METAsundhedsterapeut kan afkode, hvad det er, at kroppen vil fortælle!

METAsundhed kan noget, som andre terapiformer har svært ved. METAsundhed er en holistisk helbredelsesmetode. Sammenhængen mellem krop, psyke, sjæl og dine omgivelser, samt samarbejde med andre mennesker, er noget af det, som man ser på, når man arbejder med METAsundhed.

Indenfor METAsundhed er der udarbejdet en graf, som forklarer hvordan et forløb med sygdom, ubehag og symptomer forløber. Der en bestemt fremgangsmåde til at finde ud af, hvor du er i processen, og hvordan du kan blive rask. METAsundhed hjælper os til at forstå, hvad kroppen gerne vil fortælle os. Krop og sind hænger tæt sammen, som mange har lært at overse i hverdagen. Kroppen husker de traumer, som vi har været ude for, og med METAsundhed kan man skyde genvej, når man vil være rask.

Hvad kan du bruge METAsundhed til?

METAsundhed giver dig giver dig svarene på:

Hvorfor har jeg bestemte symptomer og  ubehag?

  • Hvorfor er symptomerne/ubehaget evt. opstået?
  • Hvordan påvirker stress, tanker og følelser mit ubehag?
  • Hvilke negative overbevisninger har jeg om mit ubehag?
  • Hvad kan jeg gøre for at ubehaget ikke udvikler sig yderligere?
  • Hvilke behandlinger er bedst for mig (også traditionelle), og hvilke livsstilsændringer kan hjælpe mig til evt. at få det bedre.
  • Hvor skal jeg beslutte mig for at sætte ind ift. kost, krop, hvile og motion? Det kan være meget små tiltag. Der er særdeles effektive.
  • Hvilke tiltag kan jeg evt. gøre i mit fysiske miljø, så jeg føler hjemme og godt tilpas?
  • Hvilke positive tanker kan hjælpe mig til at have det godt?

En analyse tager ca. 1,5 time. Du skal regne med op til fem sessioner inkl. følelsesforløsende behandlinger.

Sådan forstår METAsundhed et symptoms faser

To faser – stress og genopbygning
Det antages inden for METAsundhed, at ethvert symptom, ubehag og sygdom går gennem to overordnede faser.

Fase 1: En aktiv konflikt/stress fase. Der går fra pkt. 1-4.
Fase 2: En reparations- og genopbygningsfase. Der går fra pkt. 4-9.

Processen sættes i gang, når du rammes af et traume eller en følelsesmæssig konflikt. Punkt 2.

Fase 1. Normal harmonisk tilstand
Din krop veksler mellem dagligdags aktiviteter og søvn om natten.

Fase 2. Du udsættes for et chok/traume
Det er en pludselig uventetdramatisk hændelse, hvor du føler dig isoleret, handlingslammet og magtesløs  (frosset tilstand). Enten er der noget i dine omgivelser eller noget inden i dig, som trigger dig. Du har ingen strategi for, hvad du skal gøre. Du kan hverken flygte eller kæmpe! Din hjerne, dine følelser og dine organer påvirkes samtidigt, Hele dit system er i alarmberedskab! Du får lige efter chokket/traumet en begrænsende overbevisning om dig selv, andre eller dine omgivelser.

Fase 3. Den aktive fase med konflikt og stress 
Kaldes også for den kolde fase, fordi du ofte fryser, og har andre stress symptomer fx
– Du tænker hele tiden på problemet, og det er umuligt at finde en løsning.
– Du føler dig magtesløs og handlingslammet.
– Dine muskler er spændte – evt. myoser.
– Dine øjne og din mund er tør.
– Du sover uroligt og vågner ofte.
– Du føler dig ofte mindre syg i denne fase end i fase 5.
– Du oplever ofte færre smerter  end i fase 5.

Fase 4. Løsningsfase – konflikten løser sig
Når du finder en løsning (kan ske ubevidst for dig), stoppes udviklingen af ubehaget/symptomerne. Løsningen kan ske på et praktisk, kropsligt, følelsesmæssigt, mentalt og et åndeligt plan. Løsningen er den, der er rigtig for dig.

Eksempler
– Du har været arbejdsløs og får et nyt job.
– Du har været gennem en hård skilsmisse, og finder en ny partner eller får ro med at være single.
– Du har skiftet fra et job, hvor du blev mobbet. Du har fået et nyt job, hvor du bliver set og anerkendt.
– Du er vokset op i en dysfunktionel familie, og du er gået i psykoterapi, og finder en løsning.
– Du har været udsat for et biluheld og får bearbejdet traumet med psykoterapi.

Du finder fx ud af at:
‘Jeg er noget værd.’
‘Jeg er god nok.’
‘Der er nogen, der vil hjælpe mig.’
‘Jeg kan handle.’
‘Jeg er ønsket.’
Du er kommet i kontakt med en ny støttende overbevisning.

Fase 5. Reparations- og genopbygningsfase – varm fase.
Din konflikt er blevet løst, og der sker en lynhurtig ændring i hele din krop. Der er ikke længere grund til at have alle antenner ude og være på vagt.
Stress og alarmtilstanden fra chokket/traumet/den ubehagelige situation afblæses. Kaldes også for den varme fase, fordi blodet bl.a. løber til hænder og fødder.
– Du sveder og har ofte temperaturstigninger.
– Du oplever meget ofte flere smerter i denne fase end i stadie 3.
– Du kan opleve betændelsestilstande og få stigende temperatur (feber).
– Du kan være særdeles træt, og du sover bedre.
– Du føler dig ofte mere syg end i fase 3. (I fase 5 går vi ofte til læge).

Fase 6. Helingstop 
Har den konflikt, du har haft været langvarig, kan der komme en top. Det betyder, at du kan opleve, at nogle af dine symptomer bliver forværret. De ligner dem du havde i fase 3 (stressfasen), Der sendes fx væske til området for at reparere det, og det svulmer op.
Toppen er normalt kortvarig og er en naturlig del af din proces. Vanddrivende midler kan afhjælpe symptomerne. Det kan EFT, Matrix Reimprinting og psykoterapi også. Nyrerne sørger for at du kommer af med væske.
Tegn på at du er i en top er fx nysen, kramper og tics.

Fase 7. Genopbygning/regeneration – tissefasen – varm fase
Her udskilles al overflødigt væske fra din krop. Du tisser mere og går mere på toilettet generelt. Du oplever at få det bedre. Smerterne bliver fx blødere/svagere og aftager.

Fase 8. Normalisering
Din krop veksler mellem dagligdags aktiviteter og søvn om natten. Normal regulering og balance. Du har ofte gjort dig selv rask og/eller oplever forbedring af dine symptomer.

Fase 9. Ny tilstand og bevidsthed
Vi bliver aldrig den samme, når vi har gennemgået denne bio-logiske proces. Vi kommer (u)bevidst styrket ud af den.
– Hvad har du lært?
– Hvad skulle du lære?
– Hvordan kan du bruge dette fremover?

Kontakt mig hvis du vil have en METAsundhedsanalyse.

Ansvarsfraskrivelse
En METAsundhedsanalyse er på ingen måde en erstatning for almindelig lægehjælp, speciallægehjælp, indlæggelser på hospital, psykiatrisk eller psykologisk hjælp. Så tag altid ansvar for din sundhed og hav kontakt til din læge eller anden autoriseret behandler i den forbindelse.